sâmbătă, 18 iunie 2011

Capitolul 1 Prezicerea judecăţii de apoi

1 Iată ce spune Enoh pentru a-i linişti pe cei aleşi şi pe oamenii drepţi care vor trăi pe vremea catastrofelor şi care vor fi salvaţi. În acea zi, toţi cei care încalcă legile divine şi care nu cred în Dumnezeu vor fi alungaţi.
2 Enoh, om drept ai cărui ochi au fost deschişi de Domnul, a vorbit sub formă de parabole, căci Îngerii i-au dăruit această viziune. El a aflat totul de la ei şi a înţeles ceea ce vedea. Totuşi, toate acestea nu sunt destinate generaţiei sale, ci alteia, situate într-un viitor îndepărtat. Iată ce a spus el:
3 Vorbesc despre cei aleşi. Fiinţa, de o Măreţie şi Sfinţenie Supremă, va ieşi din sălaşul Său.
4 Ea se va pogorî din înaltul cerurilor pe muntele Sinai şi va apărea în mijlocul oştirii Sale, în toată slava şi puterea Sa.
5 Spaima va domni pretutindeni. Îngerii care veghează vor tremura şi vor fi cuprinşi de teamă în cele patru colţuri ale Pământului.
6 Munţii se vor cutremura, dealurile se vor prăbuşi şi se vor topi precum ceara lumânării.
7 Iar Pământul se va despica: tot ceea ce se află pe el va pieri şi nimic, nici măcar cei drepţi, nu va scăpa de judecată.
8 Lor, Domnul le va da pacea şi-i va păstra alături de El, aşternând asupra lor pacea Sa. Cu toţii vor fi creaturile Sale, fericite şi binecuvântate, căci lumina divină îi va acoperi.
9 Iată-L că vine, însoţit de mii de sfinţi, pentru a da judecata Sa: El îi va nimici pe cei ce nu cred şi va pedepsi tot ce este carne, drept "răsplată" pentru ceea ce I-au făcut. Ordinea din sanul creatiei

Imprimare E-mail
Capitolul 2
Ordinea din sânul creaţiei
paradis7.jpg1 Priviţi ce se întâmplă în cer: toate corpurile cereşti urmează nesmintit acelaşi drum, fără a se abate vreodată de la el; toate răsar şi apun la momente precise pentru fiecare şi nici unul nu încalcă această poruncă.
2 Priviţi şi Pământul şi luaţi aminte ce energie divină se manifestă acolo, de la început şi până la sfârşit. Nici o lucrare a lui Dumnezeu nu este schimbătoare în mişcarea sa.
3 Astfel, iarna îi urmează verii, Pământul este săturat cu apă şi norii, întocmai ca şi roua, răsuflă din el.