vineri, 15 noiembrie 2013

Învățătura lui Iisus despre post

„Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata. Ci tu, când posteşti, unge-ţi capul, şi spală-ţi faţa, ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.” (Matei 6:16-18)

De multe ori cînd mă gîndesc la post mă gîndesc la lipsă de mîncare prima dată. Este primul lucru care-mi trece prin minte. Și poate și tu pățești exact la fel. Cu siguranță că postul nu înseamnă doar a te lipsi de mîncare pentru o perioadă de timp.

Despre disciplina postului predicat de Domnul Iisus Hristos.
Am citit astăzi textul din Matei 6 unde Domnul Iisus Hristos dă învățătură asupra postului. Cuvintele Lui se află mai sus. Câteva lucruri mi-am notat despre ceea ce El ne învață asupra postul
  1. Postul este o obligație, nu o opțiune personală
Iisus spune în două rânduri: „cînd postiți” – cu alte cuvinte, postul este o chestiune de cînd și nu de dacă. Te rog observă că postul este luat ca „un lucru de apucat”, adică ceva normal și firesc, El se așteaptă ca noi să postim, și ne dă instrucțiuni clare în acest sens. Este ca și cum părinții își sfătuiesc copii: „Cînd ești la școală, poartă-te frumos cu colegii tăi.” În acest caz, părinții nu și-au pus problema DACĂ vei merge la școală, ci dau instrucțiuni asupra CÎND ești la școală. Postul este o obligație, nu o opțiune personală.                              2. Postul are în vedere o răsplată
Domnul Iisus vorbește despre răsplată în acest pasaj: o răsplată a fariseilor care au primit-o pe loc, și o răsplată a Tatălui Ceresc, care răsplătește în ascuns. Uneori răsplata vine imediat, alte ori primim decontarea în Ceruri. Acest lucru nu trebuie să ne oprească de la a posti și a ne ruga .                                                      3. Postul trebuie văzut de Dumnezeu, nu de oameni
Nu înseamnă că dacă cineva te vede că nu ai luat prînzul și își dă seama că postești tot postul tău s-a ruinat. Deloc. Acest lucru înseamnă că, primordial, postul Îl are în vedere pe Dumnezeu, nu pe oameni.