marți, 4 mai 2010

Rotaru
Într-o zi, un ofiţer zise în faţa plutonului său: - Să iasă în faţă toţi rotarii! Ieşiră înainte câţiva soldaţi şi ofiţerul a început a-i întreba pe fiecare de unde a învăţat rotăria şi cât se pricep. Ajunse Ia un soldat, pe care îl întrebă: - Şi tu eşti rotar, băiete? - Eu nu sunt rotar… - Atunci de ce-ai ieşit în faţă? Soldatul i-a răspuns: - Am ieşit pentru că pe mine mă cheamă... Rotaru, dar n-am fost rotar în viaţa mea. Aşa se întâmplă şi cu mulţi creştini din ziua de azi: îşi zic creştini, dar nu sunt creştini, după cum nu era rotar acel soldat, pe care, totuşi, îl chema Rotaru. Se numesc creştini, fiindcă sunt botezaţi în legea creştină, dar faptele îi contrazic. Oare ce întreabă preotul la botez: "Te lepezi de satana? şi de toate lucrurile lui? şi de toţi slujitorii lui? şi de toată slujirea lui? şi de toată trufia lui?" Oare ne-am lepădat cu adevărat de toate acestea, ca să merităm numele de creştin?
{ ACELA CARE NU MERGE LA BISERICA AN FIECARE DUMINICA SI IN SARBATORI ACELA NU ESTE CRESTIN}