marți, 17 noiembrie 2009

Mila Tatalui sa fie cu noi!


O minune a Sfântului Mina


Un şchiop şi o femeie mută şedeau lângă biserica sfântului, împreună cu alţii mulţi, pentru tămăduire. Iar la miezul nopţii, când dormeau toţi, sfântul s-a arătat ologului şi i-a zis: "Apropie-te încetişor de femeia cea mută şi o atinge pe dânsa la picior". Iar şchiopul a zis: "Sfinte al lui Dumnezeu, oare desfrânat sunt eu, de-mi porunceşti aceasta?" Iar sfântul i-a zis şi a doua oară şi a treia oară: "Dacă nu vei face aceasta, nu te vei tămădui". Iar ologul s-a târât, după porunca sfântului şi a atins-o pe cea mută la picior; iar ea deşteptându-se, a început a striga, supărându-se asupra şchiopului, care temându-se de ea, s-a sculat şi sărind, a fugit. Apoi au cunoscut amândoi vindecarea lor, că şi femeia cea mută a vorbit şi omul cel olog a sărit ca cerbul; şi au dat mulţumire lui Dumnezeu şi Sfântului Mucenic Mina.