duminică, 25 martie 2012


SĂ TRĂIEŞTI CU IISUS
 
Să trăieşti împreună cu Iisus, înseamnă să faci toate lucrurile cu El, să te naşti cu El, să creşti cu El, să vorbeşti, să stai la masă şi să munceşti cu El, să dormi şi să visezi împreună cu El, să cunoşti fericirea împreună cu El. Şi să mori cu El.
Dar, mai ales, înseamnă să-L iubeşti pe Tatăl Dumnezeu şi pe Maica Domnului aşa cum îI iubeşte El.
Iată, eu pun mărturie că Dumnezeu poate participa în toate formele şi la toate activităţile vieţii omului, la bucuriile şi la toate necazurile lui.
Şi, precum bucuria se cere împărtăşită cu El, tot aşa, şi necazurile se cer să fie împărţite cu Domnul.
Să trăieşti împreună cu Iisus, înseamnă ca, în clipele morţii Lui celei grele, să îL însoţeşti şi tu, coborându-te în amintire timp de 2000 de ani.
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă să nu-L laşi singur pe cruce pe Cel ce era viaţa însăşi şi a murit binecuvântând viaţa şi scăpându-o de păcat şi de moarte.
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă să ştii că El moare încă singur, pentru tine, pe Cruce!
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă să trăieşti alături de El, Cel care plânge pentru tine.
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă să-ţi câştigi nemurirea prin suferinţa Mântuitorului.
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă să te înduioşeze lacrimile Mamei Sale.
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă să fii ca El însuşi, să-ţi împarţi cu El pâinea şi Lui să-I dăruieşti întreaga ta viaţă.
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă să te bucuri de izvoarele cele adevărate de Apă Vie.
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă să te împărtăşeşti din trupul şi din sângele Său, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci.
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă să înfloreşti Pământul cu mâinile tale.
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă să te bucuri de pâinea grâului şi de aerul Pământului.
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă ca Lui să I te dăruieşti când vine clipa morţii pământeşti.
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă să-ţi creşti copiii în leagănul lui Io Ler Dumnezeu.
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă să visezi veşnicia cu ochi de copil.
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă să baţi la porţile cerului cu inima ta.
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă să-I înţelegi Cuvântul vorbitor în limba românească.
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă să vorbeşti limba română, limba Tatălui Ler Dumnezeu.
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă să fii Apostol al Lui pe Pământ.
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă să fii locuitor al Sfintei România Mare, Împărăţia Cerurilor şi Pământurilor.
Să trăieşti cu Iisus, înseamnă să te bucuri de fericirea Raiului.

Acestea şi atâtea altele, sunt faptele minunate ale vieţuirii comune dintre om şi Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Iar eu, în acest moment, mă mai întorc încă odată înspre El, Cel care luminează cerurile şi pământurile, Cel ce binecuvântează lumea întreagă cu adevărată şi cerească Iubire, Mântuitorul şi Domnul Luminilor, Io Isus Hristos, Ler Dumnezeu.

Binecuvântat fie Numele Tău Cel Sfânt, Doamne al nostru!