vineri, 3 iunie 2011

Dumnezeu Creatorul către sufletul omului: «Toate acestea au fost de la Mine» «TOATE ACESTEA AU FOST DE LA MINE»

 Urmatorul text cuprinde o scrisoare trimisa de catre
Părintele Serafim(Sfântul Serafim de Virița) unui fiu
duhovnicesc, episcop, care era într-o închisoare sovietică.
Este o omilie plină de mângâiere si bună sfătuire pe care
Dumnezeu Creatorul o adresează sufletului omului: T e-ai gândit vreodată că tot ceea ce te priveşte pe
tine Mă priveşte la fel de mult şi pe Mine?
Lucrurile care te privesc pe tine sunt la fel de
importante ca lumina ochilor Mei. Te preţuiesc atât de
mult în ochii Mei (El vorbeşte despre suflet) şi te
iubesc atât de mult; de aceea, e o bucurie atat de
specială pentru Mine sa te pregătesc  şi să te
încerc. Când ispitele şi vrăjmaşul vin peste tine,
revărsându-se precum un râu asupra ta, vreau să ştii
că, aceasta a fost de la Mine..
 3. Eu sunt Dumnezeul tău, toate împrejurările vieţii
tale sunt în mâinile Mele; nu ai ajuns din
întâmplare în situaţia ta, ci este tocmai locul pe care l-
am pregătit pentru tine. Nu tu mi-ai cerut să te învăţ
smerenia? Iar acolo, te-am aşezat în atmosfera
potrivită, în şcoala unde te vor învăţa ceea ce ai
nevoie. Locul in care trăieşti acum, precum şi cei care
trăiesc în jurul tău, nu fac altceva decât Voia
Mea. Ai dificultăţi financiare şi abia supravieţuieşti? Ia
aminte, aceasta a fost de la Mine
4. Vreau să ştii că Eu dispun de banii tăi; caută
scăparea la Mine şi întelege că Eu sunt izbăvirea Ta.
Ia aminte, cămarile Mele sunt pline şi inepuizabile şi să fii convins că Eu îmi ţin toate promisiunile. Nu primi ca oamenii să-ţi spună când eşti în necaz: ”Să nu crezi în Domnul şi Dumnezeul Tău.” Ai petrecut vreodată întreaga noapte în zbucium? Eşti despărţit de rudele tale, de oamenii pe care îi iubeşti? Am lăsat să ţi se
întâmple toate acestea astfel încât să te întorci către
Mine şi în Mine să afli veşnica mângâiere şi
odihnă. Te-a dezamăgit prietenul tău, sau cineva
căruia ţi-ai deschis inima?, aceasta a fost de la Mine
5.
 Am îngăduit ca această suferinţă să te atingă astfel
încât să înveţi că cel mai bun prieten al tău este
Domnul. Înfăţişează-Mi-le toate Mie şi spune-mi
tot ce ai pe suflet. Te-a vorbit cineva de rău? Las-o
în grija Mea.Li peş te-te de Mine, în Mine este
adăpostul tău, astfel încât vei fi ferit de războirile
neamurilor. Voi face ca dreptatea ta să strălucească
precum lumina, iar viaţa ta ca miezul zilei. Planurile
tale au fost destrămate, a slăbit sufletul tau iar tu te
simţi sfârşit, aceasta a fost de la Mine.
6
Ți-ai facut planuri şi ţi-ai stabilit obiective; le-ai adus
înaintea Mea să le binecuvântez. Dar vreau să laşi
toate în seama Mea, să călăuzesc şi să îndrept cu
Mâna Mea împrejurările vieţii tale, căci tu eşti orfanul, iar nu stăpânul. Pierderi neaşteptate au venit peste tine şi deznădejdea ţi-a cuprins inima, ia aminte,
aceasta a fost de la Mine .

 7.Căci cu această multă oboseală şi teamă mare te
încerc, ca să văd cât de puternică îţi e credinţa în promisiunile Mele şi îndrăzneala în rugăciune pentru aproapele tău. De ce nu eşti tu cel care şi-a
încredinţat grija pentru cei dragi iubirii Mele celei
purtatoare de grijă? De ce nu eşti tu cel care îi lasă în
ocrotirea Preacuratei Maicii Mele? Boli grave au venit
peste tine, care poate vor fi vindecate sau poate sunt
de nevindecat, ţintuindu-te de patul tău, aceasta a fost
de la Mine .
 8. Pentru că vreau să Mă cunoşti mai adânc, prin boala
trupului şi să nu murmuri împotriva acestor
încercări pe care ţi le trimit. Nu încerca să
înţelegi planurile Mele despre căile diferite de
mântuire a sufletelor oamenilor,
ci fără cârtire şi cu umilinţă pleacă-ţi capul înaintea bunătăţii Mele.
Ai visat să faci ceva extraordinar pentru Mine, dar în loc să indeplineşti asta,
ai căzut pe patul de suferinţă, aceasta a fost de la Mine.
 9. Pentru că te-ai fi cufundat astfel în lucrurile tale şi Mi-
ar fi fost cu neputinţă să-ţi mai ridic gândul către Mine,
iar Eu vreau să te învăţ cele mai adânci cugetări
şi învăţăturile Mele, ca să-Mi slujeşti. Vreau să te
învăţ să simţi cum tu nu eşti nimic fară Mine
Câţiva dintre cei mai buni fii ai Mei sunt cei care s-au despărţit de activităţile vieţii,
pentru a învăţa să folosească arma rugăciunii neîncetate.
Ai fost chemat pe neaşteptate să preiei o responsabilitate
dificilă, indurată în numele Meu. Îţi încredinţez aceste greutăţi şi din acest motiv
Domnul Dumnezeul tău iţi va binecuvânta toate lucrurile tale, în toate carările tale. 
În toate, Domnul îţi va fi învăţător şi îndrumător.
În această zi, am pus în mâinile tale, copilaşul
Meu, acest vas plin cu mirul cel dumnezeiesc,
să-l foloseşti din belşug.A du -ţi aminte întotdeauna
că fiecare dificultate de care te vei izbi, fiecare cuvânt
jignitor, fiecare vorbire de rău şi critică, fiecare piedică
în lucrarea ta care ar putea sa nască în tine frustrare sau dezamăgire,
 10.Cunoaşte şi aminteşte-ţi pururea, oriunde ai fi, că orice
bold care te inţeapă va fi tâmpit (orice ac va fi tocit),
de îndată ce vei învăţa, în toate lucrurile tale, să priveşti către Mine.
Toate ţi le-am trimis Eu, pentru desăvârşirea sufletului tău,
 ,,TOATE ACESTEA AU FOST DE LA MINE. ,,