miercuri, 7 iulie 2010

Cum aş putea

Cum aş putea să mă jertfesc fără să sufăr rană?!
Nu este om să nu dorească măcar odată o viaţă mai senină
Şi nici iubire-adevărată făra să lepezi voia ta
Ci doar urmând lui Dumnezeu, iubind pe toţi te vei afla.

Cum aş putea să fericesc pe cei din jur fără iubire?!
Sunt mult prea multe înşelări ce fur viaţa de sfinţire,
Dar nu sunt toate la un loc cât o secundă de iubire
Ce lasă-n tine cunoaştere a veşniciei şi negrăita fericire.

Cum aş putea ierta pe cei ce îmi greşesc fără să uit greşeala?!
Căci nu arunci o floare dacă-i lipseşte o petală,
Nici omul nu-l răneşti când rană singur şi-a pricinuit;
Din ce greşeşti, nu fi orgolios, ci cere din nou a fi primit.

Cum aş putea sluji lui Dumnezeu fără iubire?!
În lume multe stăpâniri ne duc în amăgire,
Dar Dumnezeu e doar iubire, ne vrea ai Lui ca îngeri,
Că doar iubind vom dobândi a veşniciei împliniri