sâmbătă, 27 februarie 2010

Ca apărător înfocat al cinstirii sfintelor icoane,

Rânduiala Duminicii Biruinţei Ortodoxiei

Anexa Pecetea Doamne IH
Zi de prăznuire: 11 iulie (după calendarul iulian)

Trichirousa

Aceasta este icoana ("Cu trei mâini") amintită in viaţa Sfântului Ioan Damaschin. Ca apărător înfocat al cinstirii sfintelor icoane, el a fost aspru pedepsit de către iconoclaşti: i-au tăiat mâna dreaptă, spre a nu mai scrie în apărarea sfintelor icoane. Punând în faţa icoanei mâna tăiată, Sfântul Ioan se ruga cu lacrimi Maicii Domnului să nu-l treacă cu vederea, ci să-l ajute. Maica Domnului, cunoscând iubirea şi credinţa lui Ioan cel din Damasc, i-a vindecat rana, mâna cea tăiată lipindu-se la locul ei şi luând din nou viaţă. În cinstea acestei minuni, icoana din Manastirea Hilandar păstrează o copie de argint a mâinii Sfântului Ioan Damaschin.

Până în secolul al XII-lea, icoana a fost păstrată în Lavra Sfântului Sava. Aceasta a fost oferită mai apoi Sfântului Sava, arhiepiscopul Serbiei şi întemeietorul Mănăstirii Hilandar, cu ocazia unei vizite în Ţara Sfântă. El a luat icoana în Serbia, iar mai apoi, în chip minunat ea a ajuns pe Sfântul Munte Athos. În vremea unei rascoale civile din Serbia, în timpul domniei Regelui Urosh al V-lea, catârul care purta icoana în faţa armatei s-a pierdut, ajungând în chip necunoscut la Hilandar.

Una dintre minunile Maicii Domnului, săvârşite în Mănăstirea Hilandar, a avut loc în momentul în care călugării au inceput să se certe pentru a ocupa postul de stareţ. În acel moment, icoana Maicii Domnului Tricherusa a plecat singură, din locul în care era pusa, şi s-a aşezat în scaunul de stareţ. Un calugar pustnic, cu viaţa sfântă, a venit la mănăstire şi a spus celor de aici următoarele: "De acum înainte, pentru a evita mâhnirea şi cearta, nici un stareţ nu va mai fi ales în Mănăstirea Hilandar, din moment ce însăşi Maica Domnului ocupă această poziţie şi conduce mănăstirea." Mănăstirea Hilandar, cu viaţa de obşte, se conduce astăzi dupa principii idioritmice, fiecare călugăr îngrijindu-se de ale sale.

O copie veche a icoanei făcătoare de minuni Tricherusa se află în catedrala din Chişinău „Schimbarea la fata,,